Zgodność z normą PN-en16630:2015-06 potwierdzona certyfikatami

certyfikaty siłowni pod chmurką

proces certyfikacji siłowni plenerowych według zgodnosci z  normą PN-EN 16630. Oznacza to, że urządzenia są wnikliwie sprawdzone przez akredytowaną jednostkę certyfikującą, aby zminimalizować ryzyko kontuzji i urazów podczas ćwiczeń